رفتن به محتوای اصلی
x
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
031-33912257
سعید
شعبانی
تحلیل سینماتیکی پی های شمعی دربرابر بارهای تصادفی زلزله، تحلیل دینامیکی سازه های دریایی شابلونی با استفاده از روش های مودی، شبیه سازی و حل معادلات میدان پدیده خوردگی گالوانیکی، سازه های دریایی تحلیل آماری امواج ناشی از باد با استفاده از مدل شبکه عصبی
Education
موقعیت
مربی
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی