رفتن به محتوای اصلی
x

این پژوهشکده  دارای بیش از 5000 مترمربع زیربنا و شامل فضاهای پژوهشی، کارگاهی و آزمایشگاهی مجزا می باشد. این مرکز دارای گروه های پژوهشی برق و ناوبری ، سازه ومواد، هیدرودینامیک و امکانات پشتیبانی قابل توجهی است و با استفاده از کادر تخصصی مجرب خود درامر پژوهش های منجربه تولید فناوری های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی فعالیت می نماید.

  • پژوهش های کاربردی منتهی به تولید فناوری های پیشرفته وساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی مرتبط به نیازهای ملی و منطقه ای
  • مجموعه ای همگن از پژوهش های دانش بنیان علوم مهندسی دریایی با برآیند تولید علوم کاربردی و دانش فنی مهندسی درقلمرو ملی و بین المللی
  • آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص تدوین و انتشار یافته های عملی – پژوهشی درزمینه های دریایی در سطح ملی و بین المللی

به منظور دستیابی به اهداف عالیه ذکر شده ، گروه های پژوهشی برحسب نوع نیاز دربخش های مختلف پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند :

تحت نظارت وف ایرانی