رفتن به محتوای اصلی
x

شبیه ساز نرم افزار AUV

Level begin

اهداف اصلی شبیه ساز، ایجاد یک فضا جهت طراحی و تست زیرسیستم ها و تست عملکرد شناورهای زیرسطحی هوشمند AUV درمحیط عملیات می باشد.  این شبیه ساز قادراست قبل از ساخت وسیله تاثیرکلیه پارامترها شامل جرم هندسی ، آرایش تراسترها، قدرت تراسترها، آرایش بالک ها، تاثیر اثرات محیطی و سیستم های کنترل و ... را بررسی نماید. همچنین این نرم افزار بعنوان یک وسیله کمک آموزشی جهت طراحی و آموزش عملیات استفاده می شود.

شبیه ساز دارای ماژول های مختلف هیدرودینامیک، ماژول اثرات محیطی، هدایت ، کنترل و ماژول تعیین مسیر و طراحی ماموریت می باشد. این شبیه ساز قادر است شکل هندسی وسیله را از نرم افزار های طراحی دریافت نماید . همچنین interface های مختلف جهت ورود مشخصات جرمی مورد نظر، مشخصات هیدرودینامیکی ، شرایط محیطی، روش های کنترل با امکان تغییر پارامترها و همچنین تعریف نقاط هدف(Way Point) را دارا می باشد وهمچنین امکان تعریف محیط عملکرد به صورت سه بعدی درآن  فراهم است . خروجی نرم افزار بصورت خروجی های عددی، نمودارهای مختلف و درنهایت یک محیط گرافیکی سه بعدی از محیط عملکرد رفتار وسیله است.

نرم افزار شامل بخش های ذیل می باشد :

 • امکان تعریف AUVهای جدید و ویرایش مدل های قبلی آن
 • شبیه سازی رفتار وسیله با توجه به معادلات دینامیکی
 • شبیه سازی محیط عملکردAUV
 • شبیه سازی روش های کنترل AUV و امکان افزودن کنترلرهای متفاوت جهت تست پاسخ آنها بصورت مجازی
 • ارائه فضای سه بعدی گرافیکی ازعملکرد AUV مورد نظر
 • شبیه سازی سیستم تعیین مسیرهوشمند

کاربرد شبیه سازهای نرم افزاری :

 • استفاده در پروسه طراحی رفت و برگشتی وبهینه سازی فناوری مربوطه
 • بکارگیری جهت توسعه نرم افزارهای مورد استفاده درفناوری مربوطه
 • تست عملکرد زیرسیستم ها و عملکرد وسیله ها
 • بررسی عملکرد روش های نوین مورد استفاده از فناوری مربوطه
 • بکارگیری جهت جایگزینی تجهیزات پیچیده و گران قیمت باسیستم های نرم افزاری
 • بکارگیری بعنوان وسائل کمک آموزش های عملیاتی و تاکتیکی
 • بکارگیری درپروسه طراحی عملیات و ...

تحت نظارت وف ایرانی