رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی مبدل های انرژی موج

Level begin

در سال میلادی 2018 دانشگاه صنعتی اصفهان موفق شد اعتبار پژوهشی به مبلغ 55 هزار یورو از بنیاد Alexander Von Humboldt را جهت انجام یک کار مشترک پژوهشی با دانشگاه هامبورگ آلمان جهت تحقیق در مورد مبدل های انرژی موج دریا کسب کند.  موضوع این طرح تحقیقاتی مشترک توسعه فناوری جذب انرژی از مولد های موج نقطه ای است. مولد های موج نقطه ای شامل  یک بویه یا شناور است که انرژی موج را از حرکت نوسانی موج جذب و آن را تبدیل به یک حرکت رفت و برگشتی میکند. جاذب های نقطه ای  مغروق می توانند به دو دسته تقسیم شود: سیستم های  با نوسان عمودی و سیستم های لولایی زاویه ای کف خواب. . یک مکانیزم برداشت قدرت (PTO) در داخل و یا خارج از سیستم، حرکت رفت و برگشتی تولید شده  را به الکتریسته  تبدیل می کند. طرح حاضر شامل طراحی، ساخت، توسعه و تست های عددی و آزمایشگاهی یک مبدل موج دو بدنه ای است. طرح حاضر توسط چهار دانشجوی مقطع دکترا ( دو دانشجوی ایرانی از دانشکده مکانیک و دو دانشجوی آلمانی) و سه استاد راهنما از دانشگاه صنعتی هامبورگ و دانشگاه صنعتی اصفهان در حال اجراست.  مبدل مذکور در پژوهشکده زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده است و تست های مورد نیاز برای توسعه و بهینه سازی آن در آزمایشگاه هیدرودینامیک این پزوهشکده در حال انجام است.
 

تحت نظارت وف ایرانی