رفتن به محتوای اصلی
x

طراحي و ساخت ربات هاي هوشمند زيرآبيAUV

Level begin

ربات های هوشمند زیرآبی (Autonomous Underwater Vehicle-AUV) از جمله شناورهای بدون سرنشین زیرآبی می باشند که مهمترین ویژگی آنها مستقل و هوشمند بودن ربات است. با توجه به نکات فوق و درک اهمیت موضوع همچنین نقش استراتژیک AUV ها درپیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ازسال 1376 درپژوهشکده علوم وفناوری زیردریا، دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیت های پژوهشی گسترده ای به منظور کسب دانش فنی تجهیزات فوق و توانمندی کشوردرطراحی و تولید این تکنولوژی صورت گرفته است که تاکنون منجر به طراحی وساخت یک نمونه AUV آزمایشگاهی و همچنین یک نمونه نرم افزار شبیه ساز عملکرد AUV شده است. ربات های زیرآبی فادر یه پیمودن یک مسیر از پیش تعیین شده بوده و درصورت مواجهه با شرایط مختلف از جمله موانع، قدرت تصمیم گیری دارند. مهمترین کاربردهای این وسایل درصنایع فراساحلی، نظامی و تحقیقاتی می باشد. این ربات ها از فناوری پیچیده ای درحوزه های مختلف ازجمله هیدرودینامیک، کنترل، هدایت ، ناوبری، انرژی و ... برخوردار است.

بطورکلی کاربرد AUV هار می توان درسه بخش فراساحلی، نظامی و تحقیقاتی /آکادمیک دسته بندی نمود. امروزه ربات های زیرآبی بخش جدا ناشدنی صنایع و علوم دریایی هستند. درحال حاضراین ربات ها بخش بسیار مهم و قابل اعتمادی از صنایع فراساحلی می باشند که توسط نهادهای تجاری، دولتی، نظامی و دانشگاهی مورداستفاده قرارمی گیرند. ربات های زیرآبی مدرن، امروزه طیف متنوعی از وظایف محوله را از بازرسی های محیط های خطرناک درون راکتورهای هسته ای گرفته تا تعمیرتاسیسات پیچیده زیردریایی صنایع نفت و گاز به انجام می رسانند. کاربردهای عمومی ربات های زیرآبی بشرح زیر می باشد :

  • شناسایی مین های دریایی
  • بازرسی و نقشه برداری از بستر دریا
  • بازرسی سازه ها و سکوهای دریایی و ساحلی
  • بازدیداز خطوط لوله های نفت و گاز دربستردریا
  • گشت زنی به منظورشناسایی زیردریایی، غواص و ربات های دشمن
  • عملیات مین ریزی و حمل محموله مشخص به منطقه مورد نظر
  • تسهیلات مخابراتی و اطلاعات ناوبری برای زیردریایی ها
  • پاک سازی بستردریا دراطراف اسکله ها و تاسیسات ساحلی و فراساحلی ازقطعات مخروبه
  • کشف اجساد و اجسام زیردریا

تحت نظارت وف ایرانی