رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی وساخت سیستمهای تمیزکننده بدنه کشتی

Level begin

این عملیات جهت از بین بردن موجودات رشد نموده روی بدنه کشتی و در درون آب انجام می‌گیرد. اگرمواد زائد کشتی ترکیبی از جانوران و یا دیگر لاروها باشد، به وسیله برس زدن کاملا تمیز می‌گردد. این عمل همچنین باعث فعال شدن و تحریک مجدد رنگ‌های ضد‌خزه برای مدت طولانی ترمی‌شود. از این طریق علاوه براینکه سرعت کشتی افزایش می‌یابد، از اتلاف مقدارقابل توجهی سوخت نیز جلوگیری شده است. این عمل همچنین باعث کاهش جرم کشتی و بهینه‌سازی عملکرد هیدرودینامیکی آن می‌شود.

فعالیت‌های انجام شده در زمینه سیستم تمیز کننده بدنه کشتی در آب :

تحت نظارت وف ایرانی