رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی و اجرای سیستم‌های مونیتورینگ خوردگی

Level begin

طراحی و اجرای سیستم ها مانیتورینگ خوردگی تاسیسات دریایی  و Cladding رایزرهای نفتی

حفاظت یکی ازفاکتورهای مهم درطول عمرسازه های دریایی می باشد. درمحیط دریایی و درشرایط عادی خوردگی فولاد درناحیه پاشش آب معمولا درمحدوده 5/0 تا 5/1 میلیمتردرسال قراردارد. نفت خام از طریق چاه‌های نفت از اعماق بستر دریا استخراج می‌شود و بنابراین هنگام رسیدن به سطح زمین دارای دمای حدود 100 درجه سانتی گراد است. این موضوع باعث بالارفتن دمای رایزرهای نفت تا حدود 90 درجه سانتی گراد خواهد شد. با توجه به موارد ذکرشده درشرایط بهره‌ برداری، امکان اجرای پوشش‌های کارگاهی به دلایل شرایط سخت کاری وجود ندارد. دراین حالت با بکارگیری توام مواد پلیمیری و روکش فلزی می توان ناحیه جزر و مدی و پاشش آن را بخوبی حفاظت خوردگی نمود.

تحت نظارت وف ایرانی