رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی

Level begin
  • طراحی سیستم های لانچ و وینچ
  • طراحی محفظه های تحت فشار
  • طراحی سیستم های آب بندی تحت فشار
  • طراحی اجزا بازوهای چندکاره درزیرآب با سه یا چهاردرجه آزادی
  • جانمایی و طراحی ربات های زیرآب
  • طراحی بویه های موج نگار
  • طراحی سیستم های مهار درآبهای عمیق
  • طراحی اتاقک های اتمسفریک

تحت نظارت وف ایرانی