رفتن به محتوای اصلی
x

قدرت

Level begin
  • طراحی وساخت مدارهای الکتریکی جهت تامین و توزیع انرژی ربات های زیراب
  • طراحی و اجرای سیستم های محرکه ربات های زیرآب
  • طراحی پانل های اصلی و پانل کنترل دستی ROV
  • طراحی وساخت سیستم های تامین انرژی الکتریکی به کمک سیستم های خورشیدی

تحت نظارت وف ایرانی