رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی سیستمی و سخت افزار

Level begin
  • طراحی سخت افزار جمع آوری داده های محیطی بصورت غیرآنی
  • طراحی سیستم های جمع آوری داده های محیطی بصورت آنی
  • طراحی سیستم های اندازه گیری و نشان دهنده اطلاعات هواشناسی، اقیانوس شناسی و موج نگاری
  • طراحی سیستم های ارسال داده های ماهواره ای
  • طراحی سیستم های شبکه ارتباطی بین سیستم های اندازه گیری دردریا رودخانه و یا خشکی
  • انتخاب تجهیزات دریایی متناسب با کاربرد دربویه ها و ربات های زیرآبی ROV
  • طراحی سیستم های پردازش صوت و تصویردرزیرآب
  • طراحی سیستم ارتباطی دو طرفه در وسایل جمع آوری اطلاعات
  • طراحی و اجرای سیستم های تصویربرداری درزیرآب
  • طراحی سیستم های جمع آوری اطلاعات پارامتری هیدرودینامیکی مدل های دریایی

تحت نظارت وف ایرانی