رفتن به محتوای اصلی
x

دینامیک

Level begin
  • استخراج معادلات حرکت و شبیه سازی رفتاری اجسام غوطه ور
  • تحلیل دینامیکی سیستم های Cable-Body
  • تحلیل دینامیکی بازوهای چندکاره
  • تحلیل دینامیکی ربات های زیرآب (ROV)
  • تحلیل دینامیکی و حل معادلات حرکت ربات های هوشمند (AUV)

تحت نظارت وف ایرانی