رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشکده فناوری برتر

کسب مقام پژوهشکده فناوی برتر در هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و  فناوری استان اصفهان ، هفته پژوهش سال 1391

بدینوسیله پژوهشکده درهشتمین و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان ، بعنوان پژوهشکده فناوری برتر در سال 1391 از  طرف استاندار و رئیس ستاد ملی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان انتخاب گردید. 

 

تحت نظارت وف ایرانی