رفتن به محتوای اصلی
x

واحد پژوهشی برگزیده دانشگاه در سال 1397

کسب عنوان واحد پژوهشی برگزیده دانشگاه درسال 1397 ، از طرف رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

 

تحت نظارت وف ایرانی