کسب عنوان موسسه پژوهشی برتر در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترسال 1391