رفتن به محتوای اصلی
x

موسسه پژوهشی برتردر سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترسال 1391

بدینوسیله پژوهشکده درسیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران  و فناوران برتر سال 1391 از  طرف ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری ، وزارت علوم ، پژوهش و فناوری ،  مقام موسسه پژوهشی برتر را بدست آورد.

تحت نظارت وف ایرانی