رفتن به محتوای اصلی
x

مرمت ساختمان قدیم پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

 

محوطه سازی پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا به همت کادر دفتر فنی درحال انجام است.

تحت نظارت وف بومی