رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی ، ساخت و تست دستگاه ROV (کاوش 8 )

طرح کاوش 8 یکی ازمهمترین طرح های انجام شده در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا می باشد. این طرح یک ربات زیرآبی پیشرفته از نوع Light Work Classs با برخورداری از امکانات انجام بازرسی و عملیات پیچیده در زیرآب ازجمله عملیات نصب سکوها برای مواردی از قبیل Subsea Survey, Underwater Levelling ، عملیات لوله گذاری و غیره می باشد.

این ROV برای کار درعمق 400 متر درزیردریا ساخته شده که دارای 4 مجموعه اصلی  شامل بدنه ROV ، سیستم به آب اندازی ) LARS( ، سیستم گاراژ) (TMS و کابین کنترل(Control Cabin) می باشد. دراین دستگاه از جدیدترین فناوری های روز در طراحی و ساخت ربات زیرآبی استفاده شده است. با انجام این طرح ، کشور ما به فناوری ربات های زیرآبی با ماموریت های ویژه برای آبهای عمیق (400 متر) دست پیدا کرده است.

 

تحت نظارت وف ایرانی