رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب معاونت پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

بنابه پیشنهاد ریاست محترم پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا جناب آقای دکتر سید محمدعلی بدری به معاونت پژوهشکده منصوب گردیدند.

 

تحت نظارت وف ایرانی