رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مقیم به سمت رئیس پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر محمد نوید مقیم عضو محترم هیئت علمی دانشکده عمران ، به ریاست پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا منصوب گردیدند.

 

تحت نظارت وف ایرانی