رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر بدری به سمت معاون پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

بنابه پیشنهاد ریاست محترم پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا جناب آقای دکتر سید محمدعلی بدری به معاونت این پژوهشکده منصوب گردیدند.

تحت نظارت وف ایرانی