طرح ها

طراحي طراحي ربات هاي زير آبي با درجات آزادي معين بمنظور عمليات مورد نظر حفاري تا 1000 متر با ارائه طراحي هاي پايه - تفصيلي و نقشه هاي ساخت، ساخت و تست دستگاه ROV براي آب هاي عميق دانلود فایل

طراحي ، ساخت و تست دستگاه ROV براي آب هاي عميق

دانلود فایل
ساخت يك فروند بويه پلي اتيلن دانلود فایل
محفظه فشار اتوماتیک با درب سریع بازشونده دانلود فایل