احسان پیرهادی
تخصص: طراحی و ساخت رباتهای بازرس زیر آب (ROV) ، رباتهای هوشمند (AUV) ، بویه های مهار ، دوربینهای زیر آبی ، طراحی سیستمهای آب بندی برای فشارهای مختلف طراحی ، ساخت و بازرسی مخازن تحت فشار، بازرسی جوش(VT.RT.MT.PT)
تلفن: 33912516 31 98+
شماره اتاق: 25