سید مصطفی نوربخش
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای مهندسی برق- مخابرات - سیستم - زمینه های تحقیقاتی : پردازش سیگنال، سیستم های مخابراتی (لایه فیزیکی)، سیگنالینگ طیف گسترده، کدینگ کانال
تلفن: 33912275 31 98+
شماره اتاق: 8