سید فرزاد بحرینیان
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای هوش مصنوعی و رباتیک
تلفن: 33912273 31 98+
شماره اتاق: 36