سوابق طرح‌های انجام شده :

 • طراحی و ساخت نخستین زیردریایی کلاس میدجت کشور به نام السابحات 1
 • مشارکت در طراحی و ساخت زیردریایی کلاس نیمه سنگین به نام السابحات 3
 • طراحی و ساخت نخستین زیردریایی مرطوب کشور به نام السابحات 7
 • مشارکت در انجام مطالعات منجر به طرح تاسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه ربات‌های زیرسطحی مورد نیاز کشور و طراحی (ROV) و ساخت 8 فروند انواع مختلف این گونه ربات‌ها
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه فناوریهای پایش، اندازه‌گیری و پیش‌بینی مشخصه‌های دریایی و طراحی و ساخت انواع مختلف بویه، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها در مناطق مختلف دریایی کشور و انجام طرح کلان ملی مرتبط با این موضوع
 • طراحی و ساخت انواع بویه‌های مهار دریایی
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه ربات‌های هوشمند زیرسطحی (AUV) و طراحی و ساخت اولین نمونه تحقیقاتی ربات‌های مورد نظر
 • تدوین نخستین ویرایش نقشه راه توسعه فناوریهای زیرسطحی کشورمنتهی به تصویب طرح کلان ملی توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های زیرسطحی در شورای عتف
 • سنتز پوشش‌ها و مواد و اجرای طرح در cladding رایزرها و ست پمپ‌های فراساحلی
 • اجرای طرح‌های مختلف پایش و کنترل خوردگی تاسیسات دریایی
 • طراحی و ساخت ربات‌های تمیزکننده بدنه شناورهای دریایی در آب
 • طراحی و پیاده سازی شبیه‌سازهای شناورهای دریایی
 • طراحی و ساخت بازوهای مکانیکی زیرآبی
 • طراحی و پیاده سازی سامانه‌های تثبیت موقعیت دینامیکی شناورهای دریایی
 • طراحی و ساخت موتورهای القایی پرقدرت مورد استفاده در سیستم رانش شناورهای دریایی
 • طراحی، ساخت، بهره‌برداری آزمایشگاه جامع هیدرودینامیک
 • تجهييز و راه‌اندازي کارگاه نمونه‌سازی و ساخت تجهیزات دریایی
 • تدوین نقشه راه توسعه جزیره سیری
 • انجام مطالعات امکان سنجی طراحی و ایجاد مرکز نظریه پردازی استانی (مرکزهم‌اندیشی)
 • انجام مطالعات و طراحی اولیه پارک علمی و فرهنگی اصفهان
 • تدوین استانداردهای ملی طراحی و ساخت زیردریایی میدجت
 • انجام مطالعات ارزیابی تحلیل و مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان یکی از طرح‌های بزرگ دریایی کشور
 • طراحی اتاقک‌های خشک جوشکاری زیرسطحی

دستاوردها :

 • طراحی و ساخت ربات‌های بازرسی و عملیات در زیرآب ROVs))(1396 – 1374)
 • طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری مشخصه های دریایی(Buoys) (1396 – 1373)
 • طراحی و ساخت ربات‌های هوشمند زیر‌آبی (AUVs)  (1384-1396)
 • طراحی و پیاده‌سازی شبیه‌سازهای نرم‌افزاری شناورهای زیرسطحی (1387-1384)
 • طراحی و ساخت سیستم‌های تمیزکننده بدنه کشتی در آب (Cleaners)(1381-1378)
 • طراحی و اجرای سیستم‌های مونیتورینگ خوردگی تأسیسات دریایی و Cladding رایزرهای نفتی (1382)
 • کنترل خوردگی در تجهیزات و سازه های دریایی : (تاکنون-1374)
 • طراحی و ساخت موتورمغناطیس دائم PM (1393-1396)