شامل این تجهیزات می باشد: دریل ستونی، دستگاه تراش، دستگاه فرز، دستگاه جوش آرگون، دستگاه جوش برق، جرثقیل سقفی، اره لنگ واره صفحه ای