تاریخچه

درسال 1363 این مجموعه با نام مرکز تحقیقات علوم هوایی و دریایی برای طراحی و ساخت شناورهای زیرسطحی درمحل دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد گردید. درمهرماه سال 1371 با تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری  نام این مرکز به پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا تغییریافت.
این پژوهشکده  دارای بیش از 5000 مترمربع زیربنا و شامل فضاهای پژوهشی، کارگاهی و آزمایشگاهی مجزا می باشد. این مرکز دارای گروه های پژوهشی برق و ناوبری ، سازه ومواد، هیدرودینامیک و امکانات پشتیبانی قابل توجهی بوده و با استفاده از کادر تخصصی مجرب خود درامر پژوهش های منجربه تولید فناوری های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی فعالیت می نماید.

 

سوابق طرح‌های انجام شده:

 • طراحی و ساخت نخستین زیردریایی کلاس میدجت کشور به نام السابحات 1
 • مشارکت در طراحی و ساخت زیردریایی کلاس نیمه سنگین به نام السابحات 3
 • طراحی و ساخت نخستین زیردریایی مرطوب کشور به نام السابحات 7
 • مشارکت در انجام مطالعات منجر به طرح تاسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه ربات‌های زیرسطحی مورد نیاز کشور و طراحی (ROV) و ساخت 8 فروند انواع مختلف این گونه ربات‌ها
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه فناوریهای پایش، اندازه‌گیری و پیش‌بینی مشخصه‌های دریایی و طراحی و ساخت انواع مختلف بویه، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها در مناطق مختلف دریایی کشور و انجام طرح کلان ملی مرتبط با این موضوع
 • طراحی و ساخت انواع بویه‌های مهار دریایی
 • پیشرو در ایجاد مرکز توسعه ربات‌های هوشمند زیرسطحی (AUV) و طراحی و ساخت اولین نمونه تحقیقاتی ربات‌های مورد نظر
 • تدوین نخستین ویرایش نقشه راه توسعه فناوریهای زیرسطحی کشور منتهی به تصویب طرح کلان ملی توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های زیرسطحی در شورای عتف
 • سنتز پوشش‌ها و مواد و اجرای طرح در cladding رایزرها و ست پمپ‌های فراساحلی
 • اجرای طرح‌های مختلف پایش و کنترل خوردگی تاسیسات دریایی
 • طراحی و ساخت ربات‌های تمیزکننده بدنه شناورهای دریایی در آب
 • طراحی و پیاده سازی شبیه‌سازهای شناورهای دریایی
 • طراحی و ساخت بازوهای مکانیکی زیرآبی
 • طراحی و پیاده سازی سامانه‌های تثبیت موقعیت دینامیکی شناورهای دریایی
 • طراحی و ساخت موتورهای القایی پرقدرت مورد استفاده در سیستم رانش شناورهای دریایی
 • طراحی، ساخت، بهره‌برداری آزمایشگاه جامع هیدرودینامیک
 • تجهيز و راه‌اندازي کارگاه نمونه‌سازی و ساخت تجهیزات دریایی
 • تدوین نقشه راه توسعه جزیره سیری
 • انجام مطالعات امکان سنجی طراحی و ایجاد مرکز نظریه پردازی استانی (مرکز هم‌اندیشی)
 • انجام مطالعات و طراحی اولیه پارک علمی و فرهنگی اصفهان
 • تدوین استانداردهای ملی طراحی و ساخت زیردریایی میدجت
 • انجام مطالعات ارزیابی تحلیل و مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان یکی از طرح‌های بزرگ دریایی کشور
 • طراحی اتاقک‌های خشک جوشکاری زیرسطحی

تحت نظارت وف بومی