معرفی

پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا با بیش از یک دهه تجربه درطراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری مشخصه های آب و هوایی برای محیط های رودخانه ، سدها و منابع آب زیرزمینی با ویژگی های زیرمی باشد :

  1. طراحی و ساخت سیستم های شناور جمع آوری اطلاعات بویه ها در دونوع کروی و دیسکی
  2. طراحی وساخت ایستگاه ثابت جمع آوری اطلاعات
  3. اندازه گیری پارامترهای فشار، دما و رطوبت هوا، سرعت باد ، میزان تشعشع خورشید، شوری دما و هدایت الکتریکی آب
  4. ارسال اطلاعات به ساحل تا برد بیش از 40 کیلومتر توسط امواج رادیویی
  5. استفاده از سلول های خورشیدی و باتری های شارژ پذیر برای تامین انرژی الکتریکی و امکان استفاده مستمر از سیستم برای چندین سال
  6. ثبت ، پردازش و نمایش اطلاعات دریافتی از دریا توسط رایانه مستقر درساحل موسوم به ایستگاه مادر
  7. امکان ارتباط دو طرفه ایستگاه مادر با چند بویه درنقاط مختلف رودخانه با محیط مورد مطالعه و ایجاد یک شبکه گسترده جمع آوری اطلاعات
  8. طراحی وساخت سیستم های اندازه گیری درزیرآّب

تحت نظارت وف بومی