معرفی

آزمایشگاه هیدرو-آئرودینامیک و حوضچه کشش پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا به منظور انجام آزمون های شبه میدانی و با هدف ایجاد آزمایشگاه ملی درزمینه علوم دریایی وهوایی درسالن سرپوشیده ای به ابعاد 110 * 14 مترو درسال 1363دردانشگاه صنعتی اصفهان تاسیس شد. ازاین آزمایشگاه برای مطالعه حل مسائل پایه ای و کاربردی درطراحی شناورها، زیردریایی ها، هواپیماها، سازه های فراساحلی و سازه های هوانوردی استفاده می شود.

مجموعه حوضچه، ارابه کشش، سیستم موج ساز و تونل باد مدارباز و مداربسته ، امکانات شبیه سازی منحصربفردی را برای تست انواع مدل های ثابت و شناور ایجاد کرده است. همچنین عمق حدود 4 متری حوضچه، امکان ممتازی را برای تست سازه ها و وسایل با عمق زیاد فراهم ساخته است.

تحت نظارت وف ایرانی