اهداف

نرم افزار :

 • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات موج نگاری و تحلیل داده های بویه موج نگار
 • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات سیستم های هواشناسی ساحلی
 • طراحی بانک اطلاعاتی داده های هواشناسی، موج نگاری، اقیانوس شناسی
 • طراحی نرم افزار نمایش و توزیع داده های شبکه اندازه گیری از طریق وب
 • طراحی نرم افزار عیب یابی سیستم های اندازه گیری و هشدار علائم مربوطه
 • طراحی و اجرای نرم افزار مونیتورینگ اطلاعات ربات های زیر آبی
 • طراحی و اجرای نرم افزار کنترل ربات های زیرآبی
 • طراحی و اجرای نرم افزار کنترل بازوی مکانیکی در زیر آب

 

 

قدرت :

 • قدرت : طراحی و ساخت مدارهای الکتریکی جهت تامین و توزیع انرژی ربات های زیرآب
 • طراحی و اجرای سیستم های محرکه ربات های زیر آب
 • طراحی پانل های اصلی و پانل کنترل دستی ROV
 • طراحی و ساخت سیستم های تامین انرژی الکتریکی به کمک سیستم های خورشیدی

 

 

 

طراحی سیستمی :

 • طراحی سخت افزارجمع آوری داده های محیطی بصورت غیرآنی
 • طراحی سخت افزارجمع آوری داده های محیطی بصورت آنی
 • طراحی سیستم های اندازه گیری و نشاندهنده اطلاعات هواشناسی ، اقیانوس شناسی و موج نگاری
 • طراحی سیستم های ارسال داده ماهواره ای
 • طراحی سیستم های شبکه های ارتباطی بین سیستم های اندازه گیری دردریا، رودخانه ویا خشکی
 • انتخاب تجهیزات دریایی متناسب با کاربرد دربویه ها و ربات های زیرآبی (ROVs)
 • طراحی سیستم های پردازش صوت و تصویردر زیرآب
 • طراحی سیستم ارتباطی دوطرفه دروسایل جمع آوری اطلاعات
 • طراحی و اجرای سیستم های تصویربرداری درزیرآب
 • طراحی و اجرای سیستمی بازوی مکانیکی زیرآبی
 • طراحی سیستم های جمع آوری اطلاعات پارامتری هیدرودینامیکی مدل های دریایی

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی