گواهینامه ها

کسب گواهینامه تائید صلاحیت همکاری  تحقیقاتی با وزارت نفت صادر شده توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی برای گروه اندازه گیری مشخصه های دریایی پژوهنشکده علوم و فناوری زیردریا در شاخه های زیر :

  • پایش  آلاینده ها درمحیط های آب، خاک و هوا- شماره ثبت 1273 / دق-مورخ 90/5/10
  • ارتقاء و توسعه سیستم های اندازه گیری (ترانسمیتر، آلتراسونیک و ...) - شماره ثبت 1274/ دق - مورخ90/5/10
  • توسعه نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز صنعتی - شماره ثبت 1275/دق - مئرخ 90/5/10
  • مدیریت محیط زیست شامل : برنامه ریزی راهبردی، استانداردها و ... - شماره ثبت 1270/دق - مورخ 90/5/10
  • ترسیم نقشه راه فناوری های صنعت نفت شرکت های ملی اصلی 6 گانه- شماره ثبت 1272/دق- مورخ 90/5/10
  • مدیریت ریسک - شماره ثبت 1267/دق - مورخ 90/10/5
  • عضویت درانجمن مهندسی دریایی ایران از سال 85 تاکنون
  • اخذ ISO 17025 و ITTC

تحت نظارت وف ایرانی