مکانیزم حرکت صفحه ای که درآزمایشگاه هیدروآیرودینامیک پژوهشکده زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی ، ساخته و نصب شده است ، تنها مکانیزمی است  که در سطح کشور برای تعیین  ضرائب هیدرودینامیک شناورهای سطحی و زیرسطحی وجود دارد.

با استفاده از مکانیزم حرکت صفحه ای PMM  مدل های مختلف سطحی و زیرسطحی تحت مانورهای سینوسی عرضی و طولی قرارمی گیرند و یا اندازه گیری نیروها و ممان های وارد برمدل ها حین انجام مانورهای مختلف ضرائب هیدروینامیکی این شناورها که برای بررسی عملکرد دینامیکی آنها مورد نیاز است ، اندازه گیری میشوند.

مانورهای قابل انجام توسط این مکانیزم شامل موارد زیراست :

1- سرج نوسانی (pure Surge)

2- حرکت سووی خالص (Pure Sway)

3- حرکت یاو خالص(حرکت ماهی گون) (Pure Yaw)

4- حرکت هیوخالص (Pure Heave)

براي مشاهده نمونه  آزمون ها برروي حوضچه كشش روي تصاويربالا كليك كنيد.