حوضچه کشش با ابعادی بطول 108 متر ، عرض 3 متر و عمق متوسط 2/2 متر، این حوضچه درسوله ای به مساحت 1600 متر مربع احداث گردیده است.

حوضچه كشش کاربردهای زیادی درعلوم و فنون مرتبط با صنایع دریایی دارد که ازجمله مهمترین آنها می توان به موارد زیراشاره نمود :

 

 

 • تست مدل شناورهای سطحی (قایق ، کشتی و...)
 • تست مدل شناورهای زیرسطحی (زیردریایی، AUV، ROV و ...)
 • تست سازه های دریایی (سکوهای نفتی و اسلکه ها)
 • بررسی اثر امواج برروی حرکت شناورها و سازه های دریایی
 • تست پروانه شناورها
 • سایرتست های هیدرودینامیکی
 • آموزش دانشجویان رشته های مختلف (مکانیک، عمران، کشتی سازی، صنایع دریایی)

ابعاد حوضچه کشش :

 • طول 108 متر 
 • عرض 3 متر 
 • عمق متوسط 2.2 متر

مشخصات ارابه کشش Towing Carriage :

 • مجهز به دو سروموتوربا توان 15 كيلووات  جهت تنظیم سرعت با دقت بسیار زیاد
 • سرعت حداقل 0.05 متر برثانیه
 • سرعت حداکثر 6 متر برثانیه ، قابل افزایش به 8 متربرثانیه
 • دقت سرعت 0.1 درصد سرعت نامی
 • قابلیت حمل تجهيزات و سرنشین
 • قابلیت کنترل از راه دور بصورت اتوپایلوت
 • مجهز به ترمز های مکانیکی و الکتریکی
 • مجهز به دینامومترهاي 3 تا 6 درجه آزادی
 • مجهز به تجهیزات داده برداري رایانه ای جهت ثبت، ضبط و ارسال اطلاعات آزمون
 • مجهز به دوربین های مدار بسته  جهت تصویربرداری از حرکت مدل و ارسال تصاویر بصورت بی سیم  به رایانه های مستقر دراتاق کنترل
 • قابلیت ضبط و پخش تصاویرمدل
 • قابلیت ارسال همزمان تصاویر به اتاق کنترل
 •  zoom و focus بر روی مدل از راه دور