محورهای گروه پژوهشی برق و ناوبری :

 

طراحی سیستمی و سخت افزار :

 • طراحی سخت افزار جمع آوری داده های محیطی بصورت غیرآنی
 • طراحی سیستم های جمع آوری داده های محیطی بصورت آنی
 • طراحی سیستم های اندازه گیری و نشان دهنده اطلاعات هواشناسی، اقیانوس شناسی و موج نگاری
 • طراحی سیستم های ارسال داده های ماهواره ای
 • طراحی سیستم های شبکه ارتباطی بین سیستم های اندازه گیری دردریا رودخانه و یا خشکی
 • انتخاب تجهیزات دریایی متناسب با کاربرد دربویه ها و ربات های زیرآبی ROV
 • طراحی سیستم های پردازش صوت و تصویردرزیرآب
 • طراحی سیستم ارتباطی دو طرفه دروسایل جمع آوری اطلاعات
 • طراحی و اجرای سیستم های تصویربرداری درزیرآب
 • طراحی سیستم های جمع آوری اطلاعات پارامتری هیدرودینامیکی مدل های دریایی

نرم افزار :

 • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات موج نگاری و تحلیل داده های بویه موج نگار
 • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات سیستم های هواشناسی ساحلی
 • طراحی بانک اطلاعاتی داده های هواشناسی موج نگاری ، اقیانوس شناسی
 • طراحی نرم افزارنمایش و توزیع داده های شبکه اندازه گیری از طریق وب
 • طراحی نرم افزارعیب یابی سیستم های اندازه گیری وهشدارعلائم مربوطه
 • طراحی و اجرای نرم افزارمانیتورینگ اطلاعات ربات های زیرآبی
 • طراحی و اجرای نرم افزارکنترل ربات های زیرآبی
 • طراحی و اجرای نرم افزار کنترل بازوی مکانیکی درزیراب

قدرت :

 • طراحی وساخت مدارهای الکتریکی جهت تامین و توزیع انرژی ربات های زیراب
 • طراحی و اجرای سیستم های محرکه ربات های زیرآب
 • طراحی پانل های اصلی و پانل کنترل دستی ROV
 • طراحی وساخت سیستم های تامین انرژی الکتریکی به کمک سیستم های خورشیدی

کنترل و ناوبری :

 • طراحی سیستم های کنترل ر بات های زیرآبی (ROV)
 • طراحی سیستم های کنترل ربات های هوشمند (AUV)
 • اتوماسیون سیستم های پرخطر به کمک انتقال داده ها از راه دور
 • طراحی سیستم ناوبری وسایل بدون سرنشین درزیرآب